Labe aréna

 

Partnerská škola Národního olympijského centra vodních sportů

Nejmladší ze štětských škol, 3. Základní škola nebo také Základní škola Ostrovní (ZŠ Ostrovní), byla postavena v 70. letech minulého století v těsné blízkosti veslařského ostrova. Od areálu KVS Štětí se nachází ve vzdálenosti cca 500 metrů a i proto je nejpřirozenějším partnerem pro tento projekt. Další výhodou je vybavenost školy dvěma tělocvičnami a hřištěm, které v brzké době projde rekonstrukcí.

ZŠ Ostrovní bude spolupracovat na vzniku Akademie vodních sportů Ústeckého kraje. Bude se aktivně podílet na vzniku nových metodik a praktických postupů při aplikaci Sportu 2.0 ve věkové kategorii 6 až 15 let, se zvláštním důrazem na věkové a vývojové zákonitosti u dětí.

Specifická pozornost bude přitom věnována dětem mladšího školního věku, tj. žákům 1. stupně. Od školního roku 2014/15 je otevřena sportovní školní družina. Žáci 1. stupně tak budou mít možnost pravidelně třikrát týdně dvě hodiny sportovat a budou si moci vyzkoušet si různá sportovní odvětví. Cílem těchto hodin bude hlavně přiblížení pohybu jako zábavy a současně celkový fyzický rozvoj dětí formou hry.

Chod sportovní školní družiny budou zajišťovat vyučující tělesné výchovy, vychovatelky, ale i odborní trenéři TJ KVS Štětí, kteří se školou na tomto projektu spolupracují.

Za odborné a metodické podpory NOCVS a vysokých škol, jako je UPOL a UJEP, bude rozvíjeno sportovní směřování školy. Žáci ZŠ Ostrovní budou mít možnost stýkat se s vrcholovými sportovci, kteří se budou připravovat v zařízeních Labe arény Ústeckého kraje.

Zkušenosti s realizací tohoto náročného projektu však nezůstanou jen ve Štětí. Na pilotní aktivity ZŠ Ostrovní by postupně měly navazovat další školy z měst na řekách Ústeckého kraje, kde jsou zastoupeny olympijské vodní sporty - veslování a kanoistika.


Sportovní družiny
Od září 2014 organizuje škola ve spolupráci s Labe arénou projekt sportovních družin.
Děti budou získávat první zkušenosti se sportovními aktivitami po skončení výuky, převážně přímo v prostorách základní školy.
ZŠ Ostrovníhttp://www.zssteti-ostrovni.cz/
Tréninkové centrum LabeLAS1.html
Sportovní Základní škola

Základní škola Ostrovní

Pošlete mi e-mail