Labe aréna

 

Sportování se školami ve Sportregionu Labe

Vybudováním NOCVS budou vytvořeny potřebné podmínky pro přípravu vrcholových sportovců a pro pořádání mezinárodních závodů. Současně se však vytvoří podmínky pro rozvoj pro rozvoj sportovních a dalších zdraví upevňujících tělesných aktivit (HEPA – Health Enhancing Physical Activity) sportovců všech výkonnostních kategorií, včetně široké veřejnosti.

Součástí záměru vzniku NOCVS je proto také využít potenciálu koncentrované přítomnosti trenérů a reprezentantů pro rozvoj pohybových aktivit dětí a mládeže, pro rozvoj široké základny vodních sportů u dětí a mládeže v Ústeckém kraji a pro rozvoj sportovně‐vzdělávacích programů na školách spolupracujících s NOCVS.

Programy rozvíjené ve spolupráci se školami jsou odstupňovány podle věku mladého sportovce od 6 do 23 let takto:

  1. 1. stupeň základních škol: Sportovní družiny

  2. 2. stupeň základních škol: Školní sportovní kluby

  3. Střední školy a univerzity: Akademie vodních sportů

Pilotní projekty spolupráce NOCVS, sportovních klubů a základních škol budou probíhat nejen ve Štětí, které je nejbližší municipalitou u račického veslařského a kanoistického kanálu, ale i v dalších blízkých městech, jako je Hoštka, Roudnice nad Labem a Litoměřice. V druhém kroku pak budou realizovány projekty partnerství i v ostatních městech Sportregionu Labe, jako jsou Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín, atp.

První partnerskou školou NOCVS je štětská Základní škola Ostrovní, která na tomto projektu aktivně spolupracuje již od počátku roku 2014.

V rámci těchto aktivit budou uplatňovány principy Sportu 2.0, jehož cílem nejsou medaile (zejména na ZŠ), ale všestranný rozvoj dětí a jejich plnohodnotný život. Zároveň bude ve spolupráci s univerzitami (UJEP, FTVS a UPOL) zkoumána a využívána role sportu ve výchově mládeže a rozvíjeny sociologické, psychologické a vzdělávací aspekty sportovních aktivit. Výsledky této práce budou přenášeny do sportovních klubů a měst v Ústeckém kraji.

 

Pohybové aktivity podporované Národním olympijským centrem vodních sportů budou probíhat ve spolupráci sportovních klubů (převážně klubů zaměřených na olympijské vodní sporty) a škol ve Sportregionu Labe.

Při všech těchto aktivitách bude uplatňován princip tréninku přiměřenému vývoji dětí a mládeže, jak je propagován v rámci Sportu 2.0.

Pošlete mi e-mail