Labe aréna

 
 

Národní olympijské centrum vodních sportů v Račicích (NOCVS) vzniká přeměnou areálu Sportcentra Račice, který byl vybudován v 80 letech minulého století, na moderní areál, který bude svou výbavou a nabídkou služeb odpovídat potřebám sportu na prahu 3. tisíciletí.

Labe aréna Račice se nachází v Ústeckém kraji, v lokalitě Štětí – Račice. Těžištěm NOCVS je zejména Račický kanál ‐ umělá veslařská a kanoistická dráha o závodní délce 2.000m (celková délka 2.350m), ale také Tréninkové centrum na řece Labi ve Štětí.

Záměr vzniku NOCVS reprezentuje myšlenku využít stávající hodnoty obou areálů a dílčími cílenými investicemi do jejich obnovy a dostavby vytvořit funkční komplex odpovídající požadavkům 21. století, který zajistí vhodné podmínky jak pro trénink vrcholových sportovců, tak pro pořádání vrcholových mezinárodních soutěží, zejména ve veslování a rychlostní kanoistice.

Projekt rovněž uvažuje s výhledovým začleněním areálu vodní slalomové dráhy v Praze – Tróji do struktury NOCVS. Mezi plány patří rovněž navázání spolupráce s provozovatelem nové kanoistické slalomové dráhy v Roudnici nad Labem.

Součástí záměru vzniku NOCVS je také využít potenciálu koncentrované přítomnosti trenérů a reprezentantů pro tvorbu potřebných sportovních metodik, pro rozvoj široké základny vodních sportů u dětí a mládeže v okolním regionu a pro rozvoj sportovně‐vzdělávacích programů na školách spolupracujících s NOCVS. Pilotním městem těchto aktivit je město Štětí.

NOCVS tak vytvoří potřebné podmínky pro sportovní trénink a závody pro sportovce všech výkonnostních kategorií a současně se vytvoří podmínky pro rozvoj široké základny vodních sportů u dětí a mládeže, rozvoj dalších zdraví upevňujících tělesných aktivit (HEPA – Health Enhancing Physical Activity) využívajících nejen zázemí NOCVS, ale i přítomnosti sportovní reprezentace.

Právě koexistencí vrcholového olympijského sportu spolu s aktivitami zaměřenými na rozvoj sportu a sportovní výchovy dětí a mládeže bude dosaženo synergie vícenásobného užitku Národního Olympijského centra. Projekt budování NOCVS není uzavřeným projektem zaměřeným na vrcholový sport, ale má ambici dosáhnout celospolečenského významu a prospěchu.

Celková renovace areálu Račického kanálu spolu s dobudováním Tréninkového centra na Labi a související regionální infrastruktury přispěje ke zvýšení užitné hodnoty NOCVS, ke zvýšení atraktivity zdejších sportovních akcí a podpoří zároveň šíření obliby vodních sportů jako takových a tím i šíření myšlenek samotného olympismu. Zároveň dojde k navázání spolupráce se sportovními kluby a školami v okolním regionu a dále na řece Labi s cílem rozvoje sportovních aktivit u dětí a mládeže.

Více informací najdete ZDE.

 

Národní olympijské centrum vodních sportů

V České republice vzniká z iniciativy Českého olympijského výboru šest  tzv. Národních olympijských center, kde budou vytvořeny špičkové podmínky pro přípravu české reprezentace. Jedno z nich je na řece Labi v Ústeckém kraji - v Račicích a ve Štětí.

Národní olympijská centra

Štětí - Račice

Ústecký kraj

Harrachov

Liberecký kraj

Ostrava - Vítkovice

Moravskoslezský kraj

Nové město na Moravě

Kraj Vysočina

Prostějov

Olomoucký kraj