Labe aréna

 
 

Oceňovaným a dnes již nezbytným standardem mezinárodních závodišť je dnes rozšíření tréninkových možností o přípravu na tzv. dlouhých tratích, např. na řece. Račický areál má v tomto ohledu ideální dispozice – nachází se v těsné blízkosti (1 km) řeky Labe. Labe je zde klidné, široké (druhé nejširší v republice) a mezi jezy poskytuje 11 km dlouhou tréninkovou trať. Labe ve Štětí má navíc vodní plavební profil vymezen hloubkou dna pouze při jedné straně koryta a druhá strana řeky je tak bezpečným a klidným koridorem pro provozování vodních sportovních aktivit. Skýtá tak ideální zázemí pro vodní spory jako je veslování a rychlostní kanoistika, což umocňuje i fakt, že v tato část Labe je dnes velmi sporadicky zatěžována lodním provozem.


Aby NOCVS zajistilo hostujícím sportovcům i možnost tréninku na dlouhé vodě, bylo do generelu rozvoje NOCVS zahrnuto i rozšíření areálu o tréninkovou depandanci u řeky Labe - v nejbližší vhodné lokalitě - v místě areálu vodních sportů ve Štětí. Pouhé 2 km od račické Labe arény tak vznikla Labe aréna Štětí, která poskytuje úplné zázemí pro trénink na dlouhé vodě a také prostor pro sportování dětí a mládeže, kde by se měli věnovat jak všestrannému sportovnímu rozvoji, tak základům vodních sportů, včetně veslování a rychlostní kanoistiky.


Labe aréna Štětí má výbavu pro uskladnění lodí a další provozy spjaté s tréninkovým programem (tělocvičnu, posilovnu, šatny, sociální zázemí, klubovnu, místnost fyzioterapie, atd.). Probíhá i výstavba veslařského a kanoistického trenažeru s aktivním pohonem vody.


Labe aréna Štětí poskytne zázemí domácích i zahraničních reprezentačních týmů, ale je tak místem, které poskytne zázemí pro regionální aktivity NOCVS:


  1. Akademie vodních sportů,

  2. spolupráce se školami (sportovní základní škola, sportovní třídy, sportovní družiny, atp.),

  3. Česko vesluje,

  4. sportování dětí, mládeže a sportovní veřejnosti.


Cílem je sdílet zkušenosti z aktivit, které budou probíhat v Labe aréně Ústeckého kraje a přispět tak k rozvoji sportu a všestrannému rozvoji dětí v celém Ústeckém kraji.


Partnery pro realizaci regionálních aktivit NOCVS jsou spolupracující školy ze Štětí (ZŠ Ostrovní & Vyšší odborná škola a střední škola ve Štětí), ale také další školy, především z Ústeckého kraje, které se zapojují do projektu Česko vesluje.


Umístění depandance NOCVS do areálu vodních sportů na Labi ve Štětí přinese jednu důležitou synergii – mladí sportovci budou mít možnost potkávat se s reprezentanty a dalšími sportovními vzory přímo na svém domácím molu. A právě propojení reprezentantů coby sportovních vzorů, klubů vodních sportů Ústeckého kraje a s nimi spolupracujících škol je základem pro rozvoj Sportu 2020, resp. sportovních aktivit dětí a mládeže v městech na řekách Ústeckého kraje.

 

Tréninkové centrum ve Štětí

Tréninkové centrum na Labi poskytuje račickému kanálu zázemí pro trénink na dlouhých tratích. Tím jednak zvyšuje jeho užitnou hodnotu pro reprezentační využití NOCVS a jednak propojuje vrcholový sport s dětmi a školami a vytváří tak základnu pro rozvoj všestranného rozvoje dětí a mládeže.

Fotogalerii z Labe arény Štětí najdete ZDE